Jesteś tutaj:   Wzory pism

problem

Wzory pism i umów, stanowią nieoceniona pomoc przy sporządzaniu całego szeregu pism, oraz umów, zarówno w życiu prywatnym, jak i w oficjalnych kontaktach z różnymi urzędami, instytucjami, czy firmami.

Wzory pism w życiu codziennym

W życiu codziennym wzory pism stanowiły od dawna bardzo dużą pomoc, aczkolwiek ilość spraw, jaka wymagała i nadal wymaga formy pisemnej ulega ciągłym zmianom. Jednakże każdy pisze listy, sporządza testament i zawiera umowy, daje darowizny i je przyjmuje, udziela pożyczek i tak dalej. Jest tak wiele różnych sytuacji wymagających zachowania formy pisemnej, że niemalże nie jest możliwe obycie się bez odpowiedniego wzoru pisma.

Więcej: Profesjonalne wzory pism i umów
 

umowa

Wzory umów stanowią nieocenioną pomoc w sytuacjach, w których zachodzi konieczność samodzielnego sporządzenia, opracowania umowy i jej zawarcia. W takich sytuacjach skorzystanie ze wzoru umowy jest bardzo pomocne, ułatwia sporządzenie umowy. Przy sporządzaniu każdej umowy zawsze warto mieć na uwadze normę kodeksową, zawartą w kodeksie cywilnym  "(...) W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu."

Więcej: Wzory umów
 

formularz

Formularze pism i druków akcydensowych stosowanych powszechnie w różnego rodzaju urzędach, sądach i instytucjach publicznych i prywatnych.

Formularze pism i druków stały się nieodłączną częścią życia codziennego niemalże w każdej dziedzinie życia. W każdym urzędzie czeka sporo formularzy do wypełnienia przez petenta, w każdej firmie stosowane są formularze, a także na stałe zadomowiły się formularze w sądach.

Więcej: Formularze pism i druków
 

szablon

Szablony pism stosowanych w różnych sytuacjach, ułatwiające sporządzanie dokumentów finalnych. Sporządzenie projektu graficznego pisma, ulotki reklamowej, plakatu, sprawozdania raportu albo zwykłej kartki okolicznościowej wymaga wiele wysiłku i czasu. Bardzo często warto jest skorzystać z gotowego szablonu pisma, który można w bardzo prosty sposób dostosować do swoich potrzeb.

Więcej: Szablon pisma
 

pisma sądowe

Pisma sądowe należą do oddzielnej kategorii pism z tego względu, że na pierwszym miejscu stawiana jest poprawność formalna pisma sądowego, dalej żądania i w końcu merytoryczne uzasadnienie, czego piszący chce od sądu. Zasadą każdego pisma sądowego jest jego formalna poprawność. Jeżeli pismo jest poprawne procesowo, sąd się nim zajmie.

Więcej: Pisma sądowe
 

Pokaż koszyk