Jesteś tutaj:   Wzory pismPisma sądowe

pisma sądowe

Pisma sądowe należą do oddzielnej kategorii pism z tego względu, że na pierwszym miejscu stawiana jest poprawność formalna pisma sądowego, dalej żądania i w końcu merytoryczne uzasadnienie, czego piszący chce od sądu. Zasadą każdego pisma sądowego jest jego formalna poprawność. Jeżeli pismo jest poprawne procesowo, sąd się nim zajmie.

Wszystkie pisma sądowe można podzielić na trzy rodzaje: Pisma procesowe inicjujące postępowanie sądowe, składane w toku postępowania procesowego oraz takie, które służą podważeniu orzeczenia sądu.

Podobnie jak w przypadku umów, tak i w przypadku pism sądowych złożoność życia codziennego nie pozwala na sporządzenie ogólnego wzoru pisma sądowego. Jedynie można oprzeć się na sytuacjach przykładowych, mających najczęściej miejsce.

Konstrukcja wzorów pism sądowych opiera się o zasadę jeden problem, jedno pismo. W życiu codziennym nie jest już tak dobrze i problemy są bardziej skomplikowane. Dlatego stosując kilka wzorów można dostosować sporządzane pismo sądowe go konkretnej sytuacji, opierając się na najbardziej zbliżonych, podobnych rozwiązaniach.

Typowe pisma sądowe to:

  • Pozew.
  • Apelacja.
  • Zażalenie.
  • Skarga.
  • Sprzeciw.
  • Zarzuty.
  • Wniosek.
  • Formularz.
  • Oświadczenie.

Pokaż koszyk