Jesteś tutaj:   Wzory pismtagSp. z o. o

Sp. z o. o

Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Protokół walnego zgromadzenia wspólników spółki z o. o. w sprawie zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium zarządowi. Nr: IAB-0002 Przykład Protokół z walnego zgromadzenia udziałowców, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0004 Przykład Projekt uchwały zgromadzenia wspólnikówspółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Lista obecności na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0003 Przykład Lista obecności wspólników, udziałowców na posiedzeniu zgromadzenia wspólników ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Wniosek wspólnika do sądu w sprawie udzielenia wnioskodawcy upoważnienia do zwołania zgromadzenia wspólników. Nr: IAB-0006 Przykład Wspólnik składa do sądu wniosek w sprawie upoważnienia ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Protokół z posiedzenia zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0008 Przykład Protokół z posiedzenia zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Protokół zawiera ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Lista obecności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0009 Przykład Lista obecności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas posiedzenia ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Wniosek wspólnika w sprawie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o. o.. Nr: IAB-0010 Przykład Wniosek wspólnika, wspólników posiadających co najmniej 10% kapitału ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki. Nr: IAB-0012 Przykład Pełnomocnictwo udzielone przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dla osoby trzeciej, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Odwołanie prokury prokurentowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0016 Przykład Oświadczenie o odwołaniu prokury, prokurentowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Protokół z obrad rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0014 Przykład Protokół z obrad, posiedzenia, rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Protokół z obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie art. 238 ksh. Nr: IAB-0013 Przykład Protokół z obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Protokół z obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie art. 240 ksh. Nr: IAB-0011 Przykład Protokół z obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Protokół z posiedzenia zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0015 Przykład Protokół z posiedzenia zarząduspółki z ograniczoną odpowiedzialnością, połączony z podjęciem ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki w ramach codziennej działalności. Nr: IAB-0017 Przykład Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Zawiadomienie spółki o zamiarze zbycia udziałów przez wspólnika. Nr: IAB-0018 Przykład Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiadamia spółkę o zamiarze zbycia udziałów ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Zawiadomienie o rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów. Nr: IAB-0019 Przykład Zawiadomienie o rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika. ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Zawiadomienie o skorzystaniu z prawa pierwokupu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0020 Przykład Zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu udziałów ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0021 Przykład Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika, udziałowca. ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Wniosek o nakazanie egzekucyjnej sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Nr: IAB-0022 Przykład Wniosek wierzyciela kierowany do sądu, w sprawie nakazania dłużnikowi, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 16, maj 2012 / Działalność spółki z o. o.
Tags: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o. o.
Oświadczenie o wspólnym przedstawicielu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr: IAB-0023 Przykład Wspólnicy, udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiają ... [ Zobacz więcej ]
Strona 1 z 3
by Aixeena Joomla Extensions

Pokaż koszyk