Jesteś tutaj:   Wzory pismtagakt oskarżenia

akt oskarżenia

Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie przygotowawcze
Tags: akt oskarżenia
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez pokrzywdzonego. Nr: BBX-0002 Przykład Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, donos. Zakup ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie przygotowawcze
Tags: akt oskarżenia
Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu podejrzanego. Nr: BBX-0008 Przykład Podejrzany zawiadamia o zmianie miejsca swojego zamieszkania. Art. 75 kpk "(...) zawiadamiać organ prowadzący ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie przygotowawcze
Tags: akt oskarżenia
Zażalenie na bezczynność prokuratora. Nr: BBX-0020 Przykład Zażalenie na bezczynność prokuratora, w związku z brakiem informacji o wszczęciu albo odmową wszczęcia postępowania. Zakup ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie przygotowawcze
Tags: akt oskarżenia
Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia. Nr: BBX-0021 Przykład Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania. Zakup ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie przygotowawcze
Tags: akt oskarżenia
Zażalenie na postanowienie w sprawie zatrzymania i przymusowego doprowadzenie podejrzanego. Nr: BBX-0013 Przykład Zażalenie podejrzanego na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.  ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie przygotowawcze
Tags: akt oskarżenia
Zażalenie na zatrzymanie dokonane przez policję. Nr: BBX-0019 Przykład Zażalenie podejrzanego na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policje. Zakup pliku pisma: ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Zażalenie na postanowienie o odwołaniu rozłożenia grzywny na raty. Nr: BAX-0020 Przykład Zażalenie na postanowienie odwołujące rozłożenie grzywny na raty. Zakup pliku pisma: ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Zażalenie na postanowienie o wykonaniu zawieszonej kary pozbawienia wolności. Nr: BAX-0019 Przykład Zażalenie na postanowienie sądu odwołujące zawieszenie wykonania kary pozbawienia ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek o uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za wykonany. Nr: BAX-0018 Przykład Skazany wnosi o uznanie orzeczonego wobec niego środka ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Nr: BAX-0017 Przykład Skazany wnosi o warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej wobec niego kary pozbawienia ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z powodu zbyt ciężkich skutków. Nr: BAX-0016 Przykład Skazany wnosi o odroczenie wykonania orzeczonej wobec niego ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z powodu stanu zdrowia. Nr: BAX-0015 Przykład Skazany wnosi o odroczenie wykonania orzeczonej wobec niego kary pozbawienia ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o zwolnienie z odbywania reszty kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nr: BAX-0014 Przykład Wniosek skazanego o zwolnienie z odbywania reszty kary zakazu ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności. Nr: BAX-0013 Przykład Wniosek skazanego o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności. Skazany ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności. Nr: BAX-0012 Przykład Wniosek skazanego w sprawie przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności. Nr: BAX-0011 Przykład Wniosek skazanego w sprawie warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Nr: BAX-0010 Przykład Wniosek skazanego w sprawie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, na ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Wniosek osoby bliskiej w sprawie umorzenia postępowania wykonawczego z powodu śmierci skazanego. Nr: BAX-0009 Przykład Wniosek osoby bliskiej w sprawie umorzenia postępowania wykonawczego ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Prośba skazanego lub osoby bliskiej o ułaskawienie składana bezpośrednio do Prezydenta RP. Nr: BAX-0008 Przykład Osoby uprawnione do wniesienia prośby: Skazany, Osoba uprawniona ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: sobota, 26, maj 2012 / Postępowanie wykonawcze
Tags: akt oskarżenia
Prośba skazanego o ułaskawienie składana za pośrednictwem sądu. Nr: BAX-0007 Przykład Osoby uprawnione do wniesienia prośby: Skazany, Osoba uprawniona do składania w jego imieniu ... [ Zobacz więcej ]
Strona 2 z 3
by Aixeena Joomla Extensions

Pokaż koszyk