Jesteś tutaj:   Wzory pismtagumowa darowizny

umowa darowizny

Utworzone: czwartek, 03, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór pisma
Wzór pisma odwołującego darowiznę wykonaną z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Nr: EDX-0011 Przykład Wzór pisma odwołującego darowiznę już wykonaną. Darczyńca odwołując dokonaną ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: czwartek, 03, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór pisma
Wzór pisma odwołującego darowiznę wykonaną z powodu niedostatku. Nr: EDX-0012 Przykład Wzór pisma odwołującego darowiznę już wykonaną. Darczyńca odwołując dokonaną darowiznę podaje ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: czwartek, 03, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór pisma
Wzór umowy rozwiązującej umowę darowizny. Nr: EDX-0010 Przykład Wzór umowy, której strony, czyli darczyńca i obdarowany, wspólnie, na mocy zgodnego porozumienia, postanawiają rozwiązać ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy darowizny rzeczy z poleceniem, dla obdarowanego. Nr: EDX-0001 Przykład Wzór umowy darowizny z poleceniem określonego działania, zachowania się obdarowanego. Darczyńca czyni ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy darowizny pieniędzy z poleceniem dla obdarowanego. Nr: EDX-0002 Przykład Wzór umowy darowizny z poleceniem określonego działania, zachowania się obdarowanego. Darczyńca czyni ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy darowizny pieniędzy. Nr: EDX-0003 Przykład Wzór umowy darowizny pieniędzy. Pieniądze są wydawane z chwilą zawarcia umowy. Umowa darowizny zawiera oświadczenia stron, a także ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy darowizny samochodu, połączona z jego wydaniem obdarowanemu. Nr: EDX-0004 Przykład Wzór umowy darowizny samochodu. Samochód zostaje wydany z chwilą zawarcia umowy darowizny. ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa przedwstępna darowizny, umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy przedwstępnej darowizny samochodu z jego wydaniem przyszłemu obdarowanemu. Nr: EDX-0005 Przykład Wzór umowy przedwstępnej darowizny samochodu, z jednoczesnym wydaniem samochodu. ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa przedwstępna darowizny, umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy przedwstępnej darowizny ruchomości z jednoczesnym ich wydaniem, pod warunkiem. Nr: EDX-0007 Przykład Wzór umowy przedwstępnej darowizny rzeczy ruchomych, z jednoczesnym ich ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa użyczenia, umowa darowizny, wzór umowy
Wzór umowy darowizny pod warunkiem, z jednoczesnym użyczeniem samochodu. Nr: EDX-0008 Przykład Wzór umowy darowizny samochodu, pod warunkiem, z jednoczesnym użyczeniem samochodu. Umowa ... [ Zobacz więcej ]
Utworzone: środa, 02, maj 2012 / Umowa darowizny
Tags: umowa darowizny, umowa użyczenia, wzór umowy
Wzór umowy darowizny i użyczenia, pod warunkiem. Nr: EDX-0009 Przykład Wzór umowy darowizny i użyczenia jednocześnie, pod warunkiem. Umowa normuje sytuacje, w której strony umawiają ... [ Zobacz więcej ]
by Aixeena Joomla Extensions

Pokaż koszyk