O smsach

§15 Regulaminu witryny

Dostęp za pomoocą SMSa o podwyższonej płatności.

 1. Wykupienie dostępu do treści, za pomocą SMSa o podwyższonej płatności umożliwia jedynie dostęp do konkretnego, jednego pliku.
 2. Ceny dostępu do plików są zróżnicowane, każdorazowo wskazane przy odpowiednim piśmie, formularzu, szablonie, pliku.
 3. Wykupienie dostępu za pomocą SMSa następuje poprzez:
  1. Wysłanie SMSa z treścią wskazaną przy artykule na wskazany tam numer.
  2. Odebranie SMSa z kodem dostępu.
  3. Wpisanie w odpowiednie miejsce formularza kodu zgodnie z pkt. poprzedzającym.
  4. Naciśnięcie przycisku w formularzu o treści [Uzyskaj dostęp].
 4. Otrzymany kod umożliwia dostęp jedynie do jednego, pliku, z którym jest związany.
 5. W przypadku, jeśli pomimo wysłania właściwego SMSa, użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu, przysługuje mu prawo do reklamacji:
  1. za pomocą formularza kontaktowego,
  2. telefonicznie, na numer uwidoczniony w stopce tej witryny, albo
  3. pisemnie na adres wskazany w tym regulaminie.
 6. Reklamacja może jedynie dotyczyć następujących zdarzeń:
  1. Wysłano SMS o podwyższonej płatności, a nie otrzymano SMSa zwrotnego.
  2. Otrzymany kod w SMSie zwrotnym nie umożliwił dostępu do odpowiedniej treści (tego, konkretnego pliku)
 7. Reklamacja nie dotyczy błędnego SMSa, czyli takiego który:
  1. Wysłano pod niewłaściwy numer.
  2. Wysłano inną treść, niż wskazana.
 8. W przypadku o którym w pkt. 7, użytkownik nie otrzyma SMSa, zwrotnego, albo otrzyma SMS, który nie umożliwi mu dostępu.
 9. Operatorem obsługującym płatności SMS Premium są Płatności Online sp. z o.o. z siedzibą ul. P.O.W. 17 lok. 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-244-02-16, REGON: 100762445, o kapitale zakładowym 50 000 zł. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX wydział gospodarczy, KRS: 0000352800 (platnosci-online.pl).
 10. Zgodnie z § 10 regulaminu usługi SMS Premium, ustanowionym przez Płatności Online sp. z o. o. reklamacje są rozpatrywane przez Płatności Online Sp. z o. o., a w szczególności:
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Płatności i Transakcji w Serwisie wyjaśnia Płatności Online Sp. z o.o.
  2. WzoryPism.info nie ponosi przed Klientem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Serwisie.
  3. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Płatności Online Sp. z o.o..
  4. Płatności Online Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji i pomocy w przypadku reklamacji w terminie do 7 dni roboczych.
 11. Reklamacje o których mowa w pkt. 6, może być rozpatrywana do 30 dni, od czasu jej złożenia, w zależności od tego, czy będzie rozstrzygana przez wydawcę, czy przez Płatności Online Sp. z o.o..
 12. W każdym przypadku, jeśli tylko będzie to możliwe, reklamacje będą rozpatrywane w czasie możliwie najkrótszym i  w sposób umożliwiający godziwe rozwiązanie kłopotu.