Jesteś tutaj:   Wzory pismSprawy cywilne

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne, postępowanie cywilne, pozew.

Pisma związane z egzekucją należności, dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego i dalej egzekucyjnego.

 

"Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur – nie uważa się, aby postępował nieuczciwie ten, kto wykonuje swoje uprawnienie."

Pokaż koszyk