Jesteś tutaj:   Wzory pismZatrudnienie i pracaSpory ze stosunku pracyPozwy pracownikówPozew - odwołanie od wypowiedzenia umowy o prace

Pozew - odwołanie od rozwiązania umowy o prace z winy pracownika w trybie art. 53 kp z odszkodowaniem.

Nr: AEA-0035
Przykład

Pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem w oparciu o art.. 53 kp, z powodów niezależnych od pracownika. Pracownik nie zgadza się z dokonanym wypowiedzeniem umowy o pracę i postanowił walczyć o swoje.

Pozew pracownika stanowi odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Pracownik - powód domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zapłaty odszkodowania za okres pozostawania bez pracy.

Konstrukcja pozwy w oparciu o regułę: "Daj mi fakty, sąd zna prawo".

Zakup pliku pisma:

Cena 8 zł

O fakturach

O SMS Premium

Pobierz natychmiast za pomocą SMS-a.

Wyslij SMS o tresci:KOD.E,
na numer:7936
Wpisz poniżej otrzymany sms-em kod dostępu, oraz naciśnij przycisk.
Cena SMSa 11,07. Usługa dostępna dla sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile i innych sieci wirtualnych. (....)

Pokaż koszyk